نمایش 1–32 از 87 نتیجه


  • تاچ چوبی

   منبت تاج افقی H490

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*110h*13d, 400w*150h*13d, 500w*190h*13d, 600w*230h*17d, 700w*270h*17d
   0
  • تاچ چوبی

   منبت تاج افقی H489

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*17d, 700w*140h*17d
   0
  • تاچ چوبی

   منبت تاج افقی H488

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  250w*60h*13d, 300w*70h*13d, 350w*80h*13d, 400w*90h*17d, 450w*100h*17d
   0
  • سی ان سی چوب

   منبت تاج افقی H487

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*250h*17d, 200w*50h*13d, 300w*75h*13d, 400w*100h*13d, 500w*125h*13d, 600w*150h*13d, 700w*175h*17d, 800w*200h*17d
   0
  • سی ان سی چوب

   منبت تاج افقی H486

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*90h*13d, 400w*120h*13d, 500w*150h*13d, 600w*180h*17d, 700w*210h*17d
   0
  • سی ان سی چوب

   منبت تاج افقی H485

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*110h*13d, 400w*150h*13d, 500w*190h*13d, 600w*230h*17d, 700w*270h*17d
   0
  • سی ان سی چوب

   منبت تاج افقی H484

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*65h*13d, 400w*85h*13d, 500w*115h*13d, 600w*135h*17d, 700w*155h*17d
   0
  • منبت سرتاج افقی

   منبت تاج افقی H483

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*17d, 700w*140h*17d
   0
  • منبت سرتاج افقی

   منبت تاج افقی H482

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*17d, 700w*140h*17d
   0
  • دکوراسیون داخلی

   منبت تاج افقی H481

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*100h*13d, 350w*115h*13d, 400w*130h*13d, 450w*145h*17d, 500w*160h*17d
   0
  • دکوراسیون داخلی

   منبت تاج افقی H480

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  100w*50h*13d, 120w*60h*13d, 150w*75h*17d, 200w*100h*17d, 80w*40h*13d
   0
  • دکوراسیون داخلی

   منبت تاج افقی H479

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*90h*13d, 400w*120h*13d, 500w*150h*13d, 600w*180h*17d, 700w*210h*17d
   0
  • منبت آماده نصب

   منبت تاج افقی H478

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*150h*17d
   0
  • منبت آماده نصب

   منبت تاج افقی H477

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 400w*110h*13d, 500w*140h*13d, 600w*170h*17d, 700w*200h*17d
   0
  • منبت آماده

   منبت تاج افقی H476

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*13d, 700w*140h*17d, 800w*160h*17d
   0
  • خراطی نرده

   منبت تاج افقی H475

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*120h*13d, 350w*140h*13d, 400w*160h*13d, 450w*180h*17d, 500w*200h*17d
   0
  • خراطی نرده

   منبت تاج افقی H474

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 400w*110h*13d, 500w*140h*13d, 600w*170h*17d, 700w*200h*17d
   0
  • منبت چوب

   منبت تاج افقی H473

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*150h*17d
   0
  • منبت چوب

   منبت تاج افقی H472

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*150h*17d
   0
  • منبت چوب

   منبت تاج افقی H471

   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*225h*17d, 300w*70h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*150h*17d, 800w*180h*17d
   0
  • تزیین چوبی

   منبت تاج افقی H470

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  200w*100h*13d, 250w*125h*13d, 300w*150h*13d, 350w*175h*17d, 400w*200h*17d
   0
  • تزیین چوبی

   منبت تاج افقی H469

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*90h*13d, 400w*120h*13d, 500w*150h*13d, 600w*180h*17d, 700w*210h*17d
   0
  • منبت تاج کابینت

   منبت تاج افقی H468

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*125h*13d, 400w*165h*13d, 500w*205h*13d, 600w*235h*17d, 700w*265h*17d
   0
  • منبت تاج کابینت

   منبت تاج افقی H467

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*85h*13d, 400w*110h*13d, 500w*140h*13d, 600w*170h*17d, 700w*200h*17d
   0
  • تاج چوبی

   منبت تاج افقی H466

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*70h*13d, 400w*90h*13d, 500w*110h*13d, 600w*130h*17d, 700w*150h*17d
   0
  • سرستون چوبی

   منبت تاج افقی H465

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*60h*13d, 400w*80h*13d, 500w*100h*13d, 600w*120h*17d, 700w*140h*17d
   0
  • سرستون چوبی

   منبت تاج افقی H464

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  400w*50h*10d, 500w*65h*13d, 550w*70h*13d, 600w*77h*13d, 650w*80h*13d
   0
  • سرستون چوبی

   منبت تاج افقی H463

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*100h*13d, 350w*115h*13d, 400w*130h*13d, 450w*145h*17d, 500w*160h*17d
   0
  • منبت چوبی

   منبت تاج افقی H462

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*80h*13d, 400w*100h*13d, 500w*120h*13d, 600w*140h*17d, 700w*160h*17d
   0
  • منبت چوبی

   منبت تاج افقی H461

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  1000w*200h*17d, 300w*80h*13d, 400w*100h*13d, 500w*120h*13d, 600w*140h*17d, 700w*160h*17d, 800w*180h*17d
   0
  • منبت چوبی

   منبت تاج افقی H460

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  300w*90h*13d, 350w*105h*13d, 400w*120h*13d, 450w*135h*17d, 500w*150h*17d
   0
  • منبت چوبی

   منبت تاج افقی H459

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری افقی:  120w*36h*10d, 200w*60h*13d, 300w*90h*13d, 400w*120h*13d, 80w*24h*10d
   0