نمایش 1–32 از 735 نتیجه


  • منبت الماس چوب

   منبت دکوری الماسه مربع D801

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری الماسه:  100w*100h*17d میلی متر, 120w*120h*24d میلی متر, 140w*140h*24d میلی متر, 150w*150h*24d میلی متر, 180w*180h*24d میلی متر, 200w*200h*24d میلی متر, 40w*40h*13d میلی متر, 50w*50h*17d میلی متر, 60w*60h*17d میلی متر, 80w*80h*17d میلی متر
   0
  • منبت چوب

   منبت سرستون چوبی D009

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*205h*75d میلی متر, 125w*245h*90d میلی متر, 145w*280h*105d میلی متر, 65w*125h*45d میلی متر, 85w*180h*60d میلی متر
   0
  • خدمات سی ان سی چوب

   منبت سرستون چوبی D029

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*270h*105d میلی متر, 125w*320h*125d میلی متر, 145w*370h*145d میلی متر, 65w*170h*65d میلی متر, 85w*220h*85d میلی متر
   0
  • wood carvig

   منبت سرستون چوبی D016

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*270h*75d میلی متر, 125w*320h*90d میلی متر, 145w*370h*105d میلی متر, 65w*170h*45d میلی متر, 85w*220h*60d میلی متر
   0
  • کابینت کلاسیک

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D216

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*710h*95d میلی متر, 145w*710h*95d میلی متر, 165w*710h*95d میلی متر, 185w*710h*95d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون چوبی D032

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*245h*75d میلی متر, 125w*290h*90d میلی متر, 145w*335h*105d میلی متر, 65w*155h*45d میلی متر, 85w*200h*60d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون چوبی D006

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*110h*45d میلی متر, 145w*150h*60d میلی متر, 165w*190h*75d میلی متر, 185w*230h*90d میلی متر, 205w*270h*105d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D401

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*100h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • منبت چوب

   منبت پایه جزیره آشپزخانه D208

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد جزیره:  125w*860h*125d میلی متر, 145w*860h*125d میلی متر, 165w*860h*125d میلی متر, 185w*860h*125d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت

   منبت سرستون چوبی D005

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*190h*75d میلی متر, 125w*230h*90d میلی متر, 145w*270h*105d میلی متر, 65w*110h*45d میلی متر, 85w*150h*60d میلی متر
   0
  • صنایع چوبی

   منبت سرستون چوبی D027

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  105w*180h*50d میلی متر, 125w*215h*60d میلی متر, 145w*250h*70d میلی متر, 65w*110h*30d میلی متر, 85w*145h*40d میلی متر
   0
  • سرستون چوبی

   منبت سرستون چوبی D004

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون:  125w*160h*65d میلی متر, 145w*205h*85d میلی متر, 165w*250h*105d میلی متر, 185w*295h*125d میلی متر, 205w*340h*145d میلی متر
   0
  • منبت دکوری گل G451

   منبت دکوری گل G451

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گل:  100w*100h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d
   0
  • منبت دکوری گل G450

   منبت دکوری گل G450

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گل:  100w*100h*13d, 40w*40h*10d, 60w*60h*10d, 80w*80h*13d
   0
  • منبت دکوری گرد G236

   منبت دکوری گرد G236

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گرد:  100w*100h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d
   0
  • منبت دکوری گرد G235

   منبت دکوری گرد G235

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گرد:  100w*100h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d
   0
  • منبت دکوری گرد G234

   منبت دکوری گرد G234

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گرد:  100w*100h*13d, 150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d
   0
  • منبت دکوری گرد G233

   منبت دکوری گرد G233

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد دکوری گرد:  150w*150h*17d, 200w*200h*17d, 250w*250h*17d, 300w*300h*17d
   0
  • منبت سرستون تخت D433

   منبت سرستون تخت D433

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*28d میلی متر, 120w*120h*28d میلی متر, 150w*150h*28d میلی متر, 200w*200h*28d میلی متر
   0
  • پروفیل چوبی K438

   پروفیل چوبی K438

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  50w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K437

   پروفیل چوبی K437

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  50w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K436

   پروفیل چوبی K436

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  50w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K435

   پروفیل چوبی K435

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  40w*2440h*17d, 45w*2440h*17d, 50w*2440h*17d
   0
  • پروفیل چوبی K434

   پروفیل چوبی K434

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  11w*2440h*5d, 14w*2440h*6d, 18w*2440h*8d, 8w*2440h*4d
   0
  • پروفیل چوبی K433

   پروفیل چوبی K433

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  11w*2440h*5d, 14w*2440h*6d, 18w*2440h*8d, 25w*2440h*12d, 30w*2440h*14d, 8w*2440h*4d
   0
  • پروفیل چوبی K432

   پروفیل چوبی K432

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  30w*2440h*10d, 35w*2440h*13d, 40w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K431

   پروفیل چوبی K431

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  30w*2440h*13d, 35w*2440h*13d, 40w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K430

   پروفیل چوبی K430

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  30w*2440h*13d, 35w*2440h*13d, 40w*2440h*13d, 50w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K429

   پروفیل چوبی K429

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  20w*2440h*10d, 25w*2440h*13d, 30w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K428

   پروفیل چوبی K428

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  30w*2440h*13d, 35w*2440h*13d, 40w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K427

   پروفیل چوبی K427

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  20w*2440h*10d, 25w*2440h*13d, 30w*2440h*13d
   0
  • پروفیل چوبی K426

   پروفیل چوبی K426

   ۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان, فینگر رابر
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد پروفیل و زهوار:  20w*2440h*10d, 25w*2440h*13d, 30w*2440h*13d
   0