نمایش دادن همه 6 نتیجه


  • سرستون کابینت

   منبت سرستون تخت D401

   ۳۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*100h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0
  • Chapiter

   منبت سرستون تخت D423

   ۲۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  105w*360h*28d میلی متر, 125w*430h*34d میلی متر, 65w*220h*24d میلی متر, 85w*290h*28d میلی متر, 85w*550h*28d میلی متر
   0
  • سرستون کابینت کلاسیک

   منبت سرستون تخت D418

   ۲۵,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*135h*28d میلی متر, 120w*160h*28d میلی متر, 150w*200h*34d میلی متر, 200w*260h*42d میلی متر, 80w*110h*24d میلی متر
   0
  • سرستون برگ

   منبت سرستون تخت D416

   ۴۱,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*40d میلی متر, 120w*120h*40d میلی متر, 150w*150h*50d میلی متر, 200w*200h*58d میلی متر, 240w*240h*68d میلی متر
   0
  • منبت سرستون

   منبت سرستون تخت D415

   ۳۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر, 75w*100h*30d میلی متر
   0
  • ستون های چوبی

   منبت سرستون تخت D408

   ۳۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون تخت:  100w*100h*30d میلی متر, 120w*120h*32d میلی متر, 150w*150h*34d میلی متر, 200w*200h*42d میلی متر, 240w*240h*46d میلی متر
   0