نمایش دادن همه 4 نتیجه


  • سرستون کابینت کلاسیک

   منبت سرستون برگ D617

   ۳,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*480h*17d میلی متر, 18w*80h*10d میلی متر, 30w*140h*13d میلی متر, 45w*210h*13d میلی متر, 65w*300h*13d میلی متر, 85w*390h*17d میلی متر
   0
  • منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D604

   ۱۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*310h*28d میلی متر, 125w*370h*34d میلی متر, 145w*430h*42d میلی متر, 40w*115h*13d میلی متر, 65w*190h*24d میلی متر, 85w*250h*28d میلی متر
   0
  • قیمت منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D602

   ۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*250h*28d میلی متر, 125w*300h*34d میلی متر, 145w*350h*42d میلی متر, 35w*80h*13d میلی متر, 45w*100h*18d میلی متر, 65w*150h*24d میلی متر, 85w*200h*28d میلی متر
   0
  • قیمت منبت چوبی

   منبت سرستون برگ D601

   ۷,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • جنس چوب:  راش گرجستان
   • رنگ:  بدون رنگ
   • ابعاد سرستون برگ:  105w*250h*28d میلی متر, 125w*300h*34d میلی متر, 145w*350h*42d میلی متر, 35w*80h*13d میلی متر, 65w*150h*24d میلی متر, 85w*200h*28d میلی متر
   0